Ib’er en vakdocent brengen leerlingen in beweging

Ine en Maud
Sint Oda
Maastricht

Basisschool Sint Oda in Maastricht werkt sinds schooljaar 2020-2021 met vakdocent Maud Vankan voor gym. ib’er Ine Lammerschop: “We werken prettig samen en gebruiken daarbij de Gezond School-aanpak.”

Sinds 2017 heeft Sint Oda het themacertificaat Bewegen en sport van Gezonde School. "Voor de komst van Maud was sport ook al belangrijk op de school", legt Ine Lammerschop uit. “Maar naast sport hebben meer onderwerpen onze aandacht en bij de docenten komt er steeds meer op hun bordje. Maud neemt ze nu op sportgebied veel werk uit handen en het team ziet dat de gymlessen kwalitatief verbeterd zijn dankzij haar.”

lime_midden

Over Ine

 • Wie
  • Ine Lammerschop
 • Wat
  • Ib’er en lid managementteam
 • Uitdaging
  • De kinderen bij een sportclub krijgen en ze daar houden.
 • Trots op
  • De vele kinderen die al naar sportclubs zijn geleid en het enthousiasme voor de naschoolse sporturen.
 • Droom
  • Dat alle kinderen gaan sporten! Het is goed voor het welbevinden, voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het leren samenwerken.

Persoonlijke aanpak

Ine, die dit jaar is uitgeroepen tot ib’er van het jaar, werkt regelmatig samen met Maud. Dankzij een bijdrage van de gemeente in samenwerking met Maastricht Sport werd haar inzet op school mogelijk gemaakt. Samen helpen ze de leerlingen die motorisch achterblijven of vanwege een andere reden baat hebben bij sport verder op weg. Maud signaleert welke leerlingen op school wat extra aandacht kunnen gebruiken. Zoals Gezonde School adviseert, neemt ze hiervoor een motorische test af in alle groepen. Maud: “Twee keer per jaar neem ik de MQ Scan af. Daarna kan ik in een Excel-bestand zien welke leerlingen onder- of bovengemiddeld scoren. Met Ine bespreek ik daarna op basis van die resultaten welke leerlingen extra aandacht nodig hebben."

geel_midden

Over de MQ Scan

De MQ-Scan vindt Maud een handige tool voor het overleg met collega’s. “Dankzij de scan krijg ik helder op papier hoe het staat met de ontwikkeling. Op het oog kun je ook wel wat zien, maar met de test kan ik duidelijk onderbouwen welke leerlingen achterblijven.” De leerlingen doen de test spelenderwijs. “Het is eigenlijk een gewone gymles waarbij de kinderen een aantal opstellingen doorlopen, waarin ze bepaalde technieken laten zien. Dat parcours oefen ik eerst drie keer met ze en daarna gaat het op tijd. Ze vinden het leuk om te doen.” Lees meer over de MQ Scan.

Goed overzicht

Voor sommige leerlingen is een aanmelding bij een sportvereniging al een prima stap. Anderen hebben wat sociaal-emotionele begeleiding nodig om te leren omgaan met verlies of om te leren samenwerken. Ine heeft een goed overzicht van wat er al speelt bij de kinderen en weet dus ook wat er haalbaar is voor het gezin.

 

Objectief

“Door de test kan Maud heel objectief bepalen wat het motorische niveau is van een kind", zegt Ine. "Dan heb je ook een duidelijke boodschap naar ouders. We bespreken samen wat een goede aanpak is. Want bij sommige kinderen lopen er al andere trajecten, zoals bijvoorbeeld Rots en Water of ze gaan al drie keer per week naar een kindgroep van bijvoorbeeld Xonar, een hulpverlener in Maastricht. In zulke gevallen kan het te veel zijn voor een gezin. Soms raad ik Maud aan om te wachten tot zo’n traject voorbij is."
 

Externe video URL

Ib'er van het jaar

In 2021 is Ine Lammerschop IB’er van het jaar geworden. Kijk hoe zij verrast wordt met deze eervolle titel!

Bijdrage Jeugdfonds Sport

Het kan zijn dat er een bijdrage van het Jeugdfonds Sport nodig is, omdat ouders het anders niet kunnen bekostigen. Het is prettig als Maud dat meteen al kan aanbieden aan ouders, want veel mensen schamen zich om daar zelf over te beginnen. Maar Maud signaleert niet alleen via de MQ Scan. Ine: “Juist de informele, onderzoekende gesprekken die Maud voert met kinderen zijn heel belangrijk. Ze neemt dan de tijd om ze te vragen welke sport ze leuk vinden en of ze niet op een club zouden willen.” Na overleg tussen Ine en Maud, gaat Maud het gesprek aan met de ouders van de leerlingen en regelt ze eventuele aanvragen.
 

geel_midden

Tips van Ine

 • Plan na de motorische test een evaluatie met elkaar om de resultaten te bespreken. Vergeet ook de informele overleggen tussendoor niet.
 • Ga samen na of het wel het juiste moment is voor sportondersteuning. Als het gezin al andere hulpverlening heeft, kan het te veel worden.
 • Vertel ouders direct over het Jeugdfonds Sport of andere financiële ondersteuning als je met hen overlegt over aanmelding bij sportvereniging. Ouders hoeven hier dan niet zelf over te beginnen.
 • Een Gezonde School-coördinator helpt om de boel aan te jagen.

Aanjager

De twee hebben ook een fijne samenwerking met collega Desirée die Gezonde School-coördinator is. Ine: “Zij jaagt alles aan op het gebied van Gezonde School. Juist omdat we al zoveel extra’s moeten doen als school is dat goed. Ze zorgt daarnaast dat we werken volgens de Gezonde School-aanpak.” Maud: “Daardoor gaan we doelgericht aan de slag. Ook denken we na over hoe we het aanpakken, wie we erbij betrekken en hoe we vervolgens weer onszelf verbeteren. Daarnaast krijgen we ook goede tips en tops van de Gezonde School-adviseur.”

lichtblauw_midden

Over basisschool Sint Oda

 • School
  • Basisschool Sint Oda
 • Aantal leerlingen
  • 150
 • Aantal docenten
  • 12
 • Themacertificaten
  • Bewegen en sport
  • Fysieke veiligheid
 • Bezig met
  • Relaties en seksualiteit
  • Welbevinden

Schooljudo

Ondanks de coronatijd is er dit jaar door Maud heel wat gedaan op sportgebied. Zo heeft ze 15 kinderen aangemeld bij een vereniging, organiseert ze de naschoolse sportlessen voor groep 3 tot en met 6 en organiseert ze volgend schooljaar Schooljudo, een Gezonde School-activiteit. Ine: “Hopelijk kan Maud blijven als vakdocent, want we zijn erg blij met haar enthousiasme en inzet.”

Maud Vankan : "Ik kan op veel mensen rekenen"

Maud Vankan, vakdocent lichamelijke oefening, kan tijdens haar werk op veel mensen bouwen. Voor goed bewegingsonderwijs is het contact met de ib’er en de Gezonde School-coördinator belangrijk. Daarnaast kan ze rekenen op een onderwijsassistent, Gezonde School-adviseurs en andere vakdocenten.

geel_midden

Tips van Maud

 • Praat regelmatig met de Gezonde School-adviseur van de GGD voor handige tips.
 • Deel ervaringen met vakdocenten van andere scholen over wat werkt en wat niet.
 • Ken de route naar het Jeugdfonds Sport.
 • Doe twee keer per jaar een motorische test. Dan kun je de ontwikkeling van kinderen concreet laten zien. Zowel aan je collega’s als aan de ouders.

Handige tips

Maud heeft naast haar samenwerking met Ine en Desirée ook veel aan onderwijsassistent Esther. “Zij is ook eventcoördinator, dus samen organiseren wij bijvoorbeeld de sportdagen.” Verder kan ze terecht bij Gezonde School-adviseurs Fleur Verkade en Laura Spauwen van de GGD. "Zij kijken regelmatig mee met ons en hebben handige tips. Daarnaast heb ik contact met vakdocenten op andere scholen om te overleggen hoe zij de dingen aanpakken.”

roze_midden

Schooljudo

Met Schooljudo leren leerlingen veilig vallen en hun motorische en sociaal-emotionele vaardigheden verbeteren. Met een intensieve lesmethode wordt hard gewerkt aan de waarden: respect, discipline, weerbaarheid, vertrouwen, beheersing, samenwerken en veel plezier. Het programma wordt volledig georganiseerd met echte judomatten en judopakken en een Schooljudo Entertrainer die de lessen verzorgt. Lees meer over de Gezonde School-activiteit Schooljudo.

Hulp van een brugcoach

Op dit moment gaat nog veel tijd zitten in het aanmelden van leerlingen bij Club Extra of het Jeugdfonds Sport als de ouders de contributie voor de sportclub niet kunnen betalen. Waarschijnlijk gaat de school volgend schooljaar samenwerken met een zogenoemde brugcoach. Dit is een soort maatschappelijk werker die helpt bij dit soort taken.

Lees meer over bassischool Sint Oda in Maastricht

Op basisschool Sint Oda in Maastricht werken ze aan betrokkenheid van ouders. Hoe? Lees dit verhaal.

Draagvlak is belangrijk bij veranderingen. Het Sint Oda doet dit stap voor stap.

Leuk artikel? We horen graag je feedback!

Icoon Aan de slag

Stappenplan

Zin om aan de slag te gaan met de Gezonde School-aanpak? Lees op gezondeschool.nl hoe je dit doet.

Icoon Adviseur

Advies op maat

Je staat er niet alleen voor. De Gezonde School-adviseur helpt je op weg. Neem vrijblijvend contact op.

Icoon Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wil je regelmatig inspiratie ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.