Hoe ga je om met suïcide van een leerling?

Marion Valkenburg
Koningin Wilhelmina College
Culemborg

Kort na de suïcide van een leerling overheersten verdriet en bezorgdheid op het Koningin Wilhelmina College in Culemborg. “We dachten: help! Wat moeten we nu?” vertelt zorgcoördinator Marion Valkenburg. “Ik voelde me handelingsverlegen en de rest van het schoolteam met mij. Wij misten kennis en expertise.’ 

“Het was belangrijk om met externe organisaties te gaan praten”, vertelt zorgcoördinator Marion Valkenburg. “Dit bleek vanaf het begin een schot in de roos. Andere partijen weten meer en kijken met een andere bril en dat is zo nuttig. Er kwam een werkteam waarin onze schoolmaatschappelijk werker zat en onze rouwbegeleider, maar ook iemand uit het sociaal wijkteam en deskundigen verbonden aan de GGD: de schoolarts, de schoolverpleegkundige en natuurlijk Gezonde School-adviseur Charlotte Wouters.”
 

Samenwerking met Pro Persona

“Charlotte wist precies wat er mogelijk was, welke methodes we konden gebruiken en wie ons verder kon helpen. Ze is voor ons in gesprek gegaan met de GGZ-instelling Pro Persona. die ontwikkelde de workshop die we de docenten en medewerkers hebben aangeboden. Ook zijn er filmpjes gemaakt over omgaan met stress om deze – samen met een lesbrief – rond te sturen aan mentors en docenten. Deze filmpjes fungeren nu als materiaal om gevoelige onderwerpen aan te snijden in de klas.”
 

Veel subsidiemogelijkheden

Dit alles werd betaald met subsidies, waarnaar Gezonde School-adviseur het Koningin Wilhelmina College de weg wees. Er bleken allerlei subsidie- en stimuleringsmogelijkheden voor het thema Welbevinden bij het Rijk, de gemeente en Gezonde School te zijn. “Op die manier hebben we ook onze uren schoolmaatschappelijk werk kunnen uitbreiden, zodat leerlingen met een professional kan praten als dat nodig is. Gesprekken voeren met sombere leerlingen blijft toch een vak apart. En op dit moment zijn we ook in gesprek met Karakter, een andere GGZ-instelling, over een gedragswetenschapper die met ons gaat meekijken en meedenken. Al deze partijen hebben ons verschrikkelijk goed geholpen om onze nieuwe aanpak vorm te geven!”

Afbeelding
Touwklimmen

Wat zegt de Gezonde School-adviseur?

Kort na de suïcide riep het Koningin Wilhelmina Collega de hulp in van Gezondheidsmakelaar school en jeugd - tevens Gezonde School-adviseur - Charlotte Wouters. In die verdrietige situatie, waarin er veel op de school afkwam, bood Charlotte de helicopterview waaraan het college op dat moment behoefte aan had. “Aan de hand van de pijlers van Gezonde School onderzochten we welke problemen en wensen er waren. Het leek me belangrijk om een werkgroep te vormen, waarin ook deskundigen op het vlak van suïcidesignalering en -preventie zaten. Door de samenwerking konden we veel makkelijker schakelen. In hoeverre was er al passend aanbod voor de hulpvraag van de school? En hoe snel konden we daarmee aan de slag? De antwoorden waren meteen voorhanden en er kon ook meteen actie op gezet worden.”
 

Lokaal Preventieakkoord

Haar eigen rol beschouwt Charlotte vooral als die van procesbegeleider. “Ik lette erop dat we niet te veel op de inhoud zaten maar naar het grotere geheel bleven kijken. Ook was het mijn taak om de zaken telkens breed te trekken, zoals: welke doelgroepen moeten we in gedachten houden, zoomen we niet te veel op een van die groepen in?” Daarnaast kon Charlotte vanuit haar functie, die breder is dan enkel Gezonde School-adviseur, de school de weg wijzen in subsidieland én het contact stroomlijnen met de Gemeente Culemborg. “Veel gemeenten hebben een lokaal Preventieakkoord – gericht op gezondheidspreventie – die mogelijkheden tot subsidie biedt. Het is fijn om daarvan op de hoogte te zijn en op die manier een verbinding te kunnen maken tussen de gemeente en de school.”
 

Hou je aan je rol

Charlotte ervaart de samenwerking met de school en de overige betrokken partijen - die overigens geleid heeft tot het certificaat voor het thema Welbevinden - als heel prettig. En ze stelt: “Samenwerking met verschillende partijen bij een thema als suïcidepreventie is echt aan te raden. Let wel op dat iedere partij in z’n rol blijft en zich aan zijn eigen taken houdt. Soms wordt er gedacht: ‘Om tijd te besparen doe ik het wel even of doen we het even snel zus en zo.’ Maar dat werkt uiteindelijk niet. 

 

roze_midden

Inschakelen Gezonde School-adviseur

Een Gezonde School-adviseur van de GGD adviseert en begeleidt scholen bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak. Elke schoollocatie kan gemiddeld tien uur aanspraak maken op ondersteuning van de Gezonde School-adviseur van de GGD. Hiervoor kan direct contact worden opgenomen met een regionale adviseur.

lime_midden

Over Marion

 • Wie
  • Marion Valkenburg
 • Wat
  • Zorgcoördinator VMBO/PrO
 • Waar
  • Koningin Wilhelmina College
 • Missie
  • ​​​​​​​​​​​​​​Veiligheid op school bieden. Zodat kinderen niet alleen kennis vergaren maar zich ook sociaal-emotioneel kunnen ontwikkelen tot een mooi mens.
geel_midden

Tips van Marion

 • Onderken leemtes in eigen kennis en expertise.
 • Betrek direct de GGD en het sociaal wijkteam erbij.
 • Sta open voor adviezen van de Gezonde School-adviseur. 
 • Pols bij de gemeente of er extra geld is.
 • Onderzoek andere financiering, bijvoorbeeld via Gezonde School
 • Werk samen met een GGZ-instelling
geel_midden

Tips van Charlotte, Gezonde School-adviseur

 • Maak een werkgroep met verschillende partijen.
 • Betrek waar dat lukt ook een leraar, leerling of ouder.
 • Focus niet op een eenmalig project, maar maak beleid voor de toekomst.
 • Zorg voor een procesbegeleider die het voortouw neemt in de planning en actiepunten rondstuurt.
lime_midden

Over het Koningin Wilhelmina College

 • Aantal leerlingen
  • 1.750
 • Aantal medewerkers
  • 250
 • Bezig met themacertificaten
  • Welbevinden 
  • Voeding

Lees meer over het Koningin Wilhelmina College

Leuk artikel? We horen graag je feedback!

Icoon Aan de slag

Stappenplan

Zin om aan de slag te gaan met de Gezonde School-aanpak? Lees op gezondeschool.nl hoe je dit doet.

Icoon Adviseur

Advies op maat

Je staat er niet alleen voor. De Gezonde School-adviseur helpt je op weg. Neem vrijblijvend contact op.

Icoon Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wil je regelmatig inspiratie ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.