Gezonde School Inspiratie is een website van Gezonde School. Hier vinden docenten, ib'ers, directeuren en andere medewerkers van scholen inspiratie voor het werken aan een gezonde leefstijl op school. 

 

Doel Gezonde School

Het doel van Gezonde School is het versterken van gezondheidsbevordering in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Binnen Gezonde School werken diverse organisaties samen. 

 

Gezonde School-aanpak

De Gezonde School-aanpak is een werkwijze voor scholen om structureel te werken aan gezonde leefstijl. Gezonde School-activiteiten zijn concrete lesprogramma's en/of projecten die je kunt gebruiken op school. Deze activiteiten vormen een onderdeel van de Gezonde School-aanpak.

 

Themacertificaat

Met het themacertificaat Gezonde School laten scholen zien dat zij structureel aan gezondheid werken en voldoen aan de kwaliteitscriteria. Een school die het certificaat heeft behaald, mag zich Gezonde School noemen.

Op Gezondeschool.nl vind je alle informatie over Gezonde School.