Veel winst met Dynamische Schooldag

Max van Gelder en Stef van Dalen
SBO De Kans
Amsterdam

Trampolines in de klas, zodat leerlingen kunnen bewegen als hun concentratie inzakt: zo doen ze dat bij SBO De Kans in Amsterdam Nieuw-West. Het is onderdeel van de Dynamische Schooldag, die sinds 2017 op de school is geïntroduceerd.

“Uit onderzoek blijkt dat de concentratie al na veertig minuten stilzitten afneemt. Voor leerlingen wordt het dan moeilijker om lesstof op te nemen. Onze leerlingen hebben sowieso meer moeite om hun aandacht bij de les te houden, door extra uitdagingen zoals taalachterstand. Er komt dus veel op de leerlingen af. Daar willen wij bij SBO De Kans goed op inspelen.”

Frisse wind

Max van Gelder, Vakleerkracht bewegingsonderwijs en Gezonde School-coördinator, heeft duidelijk hart voor zijn leerlingen in Amsterdam Nieuw-West. Samen met de directie van SBO De Kans kwam hij tot het inzicht dat de schooldagen op De Kans wel wat vernieuwing konden gebruiken. Er mocht een frisse wind doorheen, zoals hij het zelf zegt. Want meer beweging in de dag brengen, letterlijk, levert een dubbel voordeel op: “Ten eerste is bewegen natuurlijk gezond. Kinderen hebben daar ook een natuurlijke drang toe. Daarnaast heeft het een positief effecten op het cognitief leren. Na een kleine onderbreking gaan leerlingen energieker en leergieriger door.”

200 minuten pleinspelen

Max inventariseerde hoeveel de leerlingen al bewogen gedurende de schooldag. Vanuit daar werden mogelijkheden gezocht om de beweegmomenten te intensiveren en naar een kwalitatief beter niveau te trekken. Er werd bijvoorbeeld gepuzzeld hoe de pauzes actiever benut konden worden. In de 200 minuten die leerlingen per week buiten spelen, viel veel winst te behalen. Daarbij was het ook zaak de kwaliteit te waarborgen. Het schoolplein moest een veilige, inspirerende plek worden met genoeg ruimte en uitdaging om te spelen, onder begeleiding van groepsleerkrachten.

Afbeelding
Gekruiste armen

Energizers

Om aan deze voorwaarden tegemoet te komen werden er duurzame activiteiten en spelletjes bedacht voor op het schoolplein. Verder werd besproken of leerkrachten hun lessen dynamischer konden maken met leuke energizers. Max: “De uitkomst verschilde per groep en per leerkracht. Ook de leerkracht moet zich immers comfortabel voelen. Ik ging niet pushen maar was er als sparringpartner. Gelukkig willen veel collega’s leerlingen tegemoetkomen in hun behoeften aan actieve onderbrekingen van de lessen.”

Enthousiaste leerlingen

Het belangrijkste was dat leerkrachten leerden herkennen wanneer de betrokkenheid van de leerlingen inzakte en handvatten kregen om dan doeltreffend in te grijpen. “Ook als het om een enkele leerlingen gaat. Die kan dan individueel bewegen, bijvoorbeeld op de trampolines in de school. Dat werkt heel goed! Ja, dat vinden de leerlingen zelf ook, ze zijn heel enthousiast."

Welbevinden rode draad

De Dynamische Schooldag sluit naadloos aan op de drie Gezonde Schoolthema’s waar De Kans themacertificaten voor heeft behaald. “Niet alleen op Bewegen en sport, maar ook op Welbevinden, dat als een rode draad door het beleid van onze school heenloopt.” De aandacht voor Voeding; het derde themacertificaat dat De Kans behaalde, ondersteunt dat nog: “Onze leerlingen drinken de hele dag water en nemen een gezonde lunch mee. Ook dit zorgt ervoor dat ze beter in hun vel zitten. Zo versterken alle thema’s van Gezonde School elkaar. Om die reden hebben wij nooit aan slechts één thema tegelijk gewerkt, maar altijd aan meerdere tegelijk.”

Afbeelding
Grondspel

Voorloper

Dat is een werkwijze die veel scholen in Amsterdam hanteren, aldus Stef van Dalen, Gezonde School-adviseur bij de GGD Amsterdam. “Vanuit de Gezonde School-aanpak in Amsterdam stimuleren we scholen om structureel en integraal te werken aan verschillende gezondheidsthema’s. Wij adviseren scholen om te beginnen met de thema’s die juist voor scholen in Amsterdam extra belangrijk zijn: de drie die Max noemt, daarnaast Relaties en seksualiteit en Roken-, alcohol- en drugspreventie.” Stef bevestigt dat De Kans erg goed bezig is. “De school is een voorloper in Amsterdam en gaat zelfstandig te werk met de Gezonde School-aanpak. De Dynamische Schooldag past goed bij Gezonde School, stelt Stef. “Het is een mooi initiatief dat bijdraagt om bewegend leren structureel in te bedden in de schooldag. En dat past precies bij de doelstellingen van Gezonde School.”

Succes delen

Stef vervolgt: “Ik juich het dan ook erg toe dat Max al bezig is om de Dynamische Schooldag te implementeren op veertien andere scholen.” De successen die De Kans op het gebied van Bewegen en sport heeft geboekt, houden namelijk niet op bij de grenzen van de eigen school. Max werkt namelijk ook voor Westelijke Tuinsteden, een stichting die onder meer kaders creëert waarbinnen aangesloten Amsterdamse scholen goed onderwijs kunnen geven. Max: “In 2020 zijn we, in samenwerking met de ALO Amsterdam, het project Bewegen op school gestart. In dat kader kijken we of de Dynamische Schooldag ook op andere scholen een kwaliteitsimpuls kan geven. Want we gunnen veel meer leerlingen een dag met meer energie!”

geel_midden

Tips van Max

 • Stel een procesbegeleider aan om beweging te intensiveren en kwalitatief te verbeteren.
 • Schrijf met behulp van onderzoek een visiestuk dat wordt gedragen door hele school.
 • Begin met een inventarisatie van hoeveel en op wat voor manier er al bewogen wordt.
 • Ga op zoek naar activiteiten of materiaal dat goed past bij jouw doelgroep.
roze_midden

Werken aan Bewegen en sport met Gezonde School

Bewegen is gezond! Helaas bewegen leerlingen veelal te weinig en te weinig vaardig, terwijl het zo goed is voor hun fitheid, vitaliteit en motoriek. Ook draagt het bij aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Meer doen aan Bewegen en sport kan met Gezonde School.

Werken aan Bewegen en sport met de Gezonde School-aanpak

lime_midden

Over Max

 • Wie
  • Max van Gelder
 • Wat
  • Vakleerkracht bewegingsonderwijs
  • Gezonde School-coördinator
 • Waar
  • SBO De Kans in Amsterdam Nieuw-West
 • Missie
  • “Een veilige en gezonde basis bieden aan kinderen die dat heel hard nodig hebben en het werken aan een positieve ervaring met school, bewegen en ontwikkeling in het algemeen”
lime_midden

Over Stef

 • Wie
  • Stef van Dalen
 • Wat
  • Gezonde School-Adviseur
 • Waar
  • GGD Amsterdam
 • Missie
  • “Een gezonde levensstijl in het dna van elke school krijgen, om alle kinderen in Amsterdam gelijke kansen te bieden op het vlak van gezondheid, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.”
lichtblauw_midden

Over SBO De Kans

 • School:
 • Aantal leerlingen:
  • 200
 • Aantal medewerkers:
  • 45
 • Themacertificaten:
  • Bewegen en sport
  • Voeding
  • Welbevinden
 • Plannen:
  • Behalen van het themacertificaat Relaties en seksualiteit

Leuk artikel? We horen graag je feedback!

Icoon Aan de slag

Stappenplan

Zin om aan de slag te gaan met de Gezonde School-aanpak? Lees op gezondeschool.nl hoe je dit doet.

Icoon Adviseur

Advies op maat

Je staat er niet alleen voor. De Gezonde School-adviseur helpt je op weg. Neem vrijblijvend contact op.

Icoon Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wil je regelmatig inspiratie ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.