‘Scholen willen écht iets betekenen voor hun studenten’

Saskia van Breugel

Steeds meer mbo-instellingen maken structureel werk van gezondheid. Een goede zaak, vindt gezondheidsbevorderaar Saskia van Breugel. Zij is als adviseur betrokken bij projecten die mede voortkomen uit de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken en weet wat werkt. “Spreek studenten aan op wat ze nú belangrijk vinden.”

Al sinds 2008 werkt Saskia van Breugel samen met scholen aan een gezonde Rotterdamse jeugd. Sindsdien is er veel veranderd. Zo zijn mbo-instellingen werken aan gezondheid’ anders gaan invullen, met hulp van specialisten als Saskia. “Scholen maken andere keuzes in hun gezondheidsaanbod. Jarenlang lag de focus op voeding en bewegen. Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor de mentale component, voor relaties en seksualiteit en – zeker de laatste tijd – voor gezond en veilig werken, mede dankzij de gelijknamige stimuleringsregeling.”

 

Studenten weten steeds beter wat er speelt op gezondheidsgebied

 

Inspelen op wat studenten nodig hebben

Ook ‘anders’: mbo-instellingen die hun studenten bewust(er) betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van ‘gezonde’ projecten. Een ontwikkeling die Saskia alleen maar kan toejuichen. “Studenten weten steeds beter wat er speelt op gezondheidsgebied, mede door wat ze op sociale media horen, lezen en zien. Met het afdraaien van een verplicht lespakket tijdens de mentor- of burgerschapsles kom je er niet meer.

Laatst was ik op een mbo-school waar studenten via de TestJeLeefstijl-vragenlijst konden meedenken over de invulling van het thema gezond en veilig werken. Studenten gaven aan het lastig te vinden om doordeweeks te werken, het vervolgens in het weekend laat te maken, en op maandag weer fris en fruitig te beginnen. Dus is een driedelige lessenserie geschreven over slaap- en leefgewoonten, waarin het draait om wat studenten nodig hebben. Komend studiejaar wordt het programma waarschijnlijk opgenomen in het curriculum. Voor mij het bewijs dat scholen écht iets willen betekenen voor hun studenten.”

 

Plannen en evalueren

En daaraan levert Saskia vanuit haar adviserende rol graag haar bijdrage. Vanuit de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken kunnen scholen advies inwinnen bij Gezonde School-adviseurs. “Mbo-scholen doen in verhouding veel op gezondheidsgebied, variërend van complete themaweken en brandweerbezoekjes tot een train-de-trainercursus voor mentoren. Ik kom dan ook niet zomaar wat brengen, maar inventariseer vooral wat een school al heeft, met wie ze samenwerken en waar de behoefte ligt. Op basis daarvan completeer ik het aanbod en maak ik een jaarplanning. Tijdens een eindevaluatie kijk ik mee naar wat goed ging, wat beter kan en of er extra budget nodig is, bijvoorbeeld voor de aanschaf van materialen. Daarna neemt een interne werkgroep of coördinator het meestal van me over.”

 

lichtblauw_midden

Aan de slag met de Gezonde School-aanpak

Wil je ook weten waar jouw studenten behoefte aan hebben als het gaat om een gezonde leefstijl? Met de Gezonde School-aanpak denken jullie daar samen over na én maken jullie er werk van. Gebruik het stappenplan met handige discussiekaarten en tools en ga aan de slag!

Naar Zo werkt Gezonde School

Thema’s terug laten keren

Heeft Saskia de schooldeur achter zich dichtgedaan, dan blijft ze altijd beschikbaar voor tips of commentaar. “Persoonlijk vind ik het heel sterk om thema’s tijdens het schooljaar meerdere keren, op vaste momenten, maar steeds op een andere manier terug te laten komen. Bijvoorbeeld via een spel, door een gastdocent, in de vorm van een nieuwsbericht en tijdens een uitstapje. Voor de zichtbaarheid binnen de school is het verstandig om duidelijk aan te geven wie verantwoordelijk is voor welk thema en bij wie studenten terecht kunnen voor vragen.”

 

Scholen creëren zo een veilige basis voor hun studenten

 

Praktisch werken aan gezonde basis

“Verder adviseer ik scholen altijd om studenten aan te spreken op wat voor hen nú belangrijk is. Het meest praktisch is om te kijken wat past bij welke leeftijd en vroeg te beginnen met het leggen van een gezonde basis, via thema’s als ‘gezonde voeding’, ‘goed zorgen voor je lijf’, ‘mindfulness’, of door het aansnijden van een onderwerp als ‘gamen en verslaving’. Dat helpt ook om de groepsdynamiek gezond te houden. Zijn studenten wat ouder en gaan ze op stage? Dan kun je ze van alles leren over het omgaan met onveilige situaties op de werkvloer en wat hun rechten en plichten zijn. Scholen creëren door de structurele opbouw van gezondheidsbesef een veilige basis voor hun studenten, die zo bovendien zélf beter weten bij wie ze kunnen aankloppen voor de antwoorden op hun vragen, waarbij ze ook nog eens elkaar motiveren.”

Over Saskia van Breugel

Saskia van Breugel werkte na haar opleiding pedagogiek eerst kort als jeugdbeschermer in Rotterdam. Daarna werkte ze 4,5 jaar als medewerker bij GGD Rotterdam-Rijnmond. In die functie ging ze aan de slag met de Gezonde School-aanpak. Van 2013 tot 2017 was Saskia actief als Gezonde School-adviseur, via de gemeente Rotterdam. Sinds 2017 werkt ze vanuit haar eigen bedrijf Onwijs Gezond! samen met scholen aan gezondheidsbevordering.