Vapen: allesbehalve onschuldig

Studenten die niet roken, drinken en geen drugs gebruiken, voelen zich vaak fitter en zitten beter in hun vel. Ze hebben ook minder kans op verslavingen. Reden genoeg dus om als school een vuist tegen al deze middelen te maken. Daarbij verdient ook de vape aandacht. In dit artikel zetten we enkele stappen op een rij die je als school kunt nemen om aan de slag te gaan.

Uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat één op de vijf jongeren tussen de 12 en 25 jaar wel eens gevapet heeft. Zo’n 10% van de jongeren vapet elke maand. Vapen is allesbehalve onschadelijk voor de gezondheid. Bovendien laat internationaal onderzoek zien dat vapen een opstap naar roken kan zijn. Voor scholen die bezig zijn met preventie van middelen is dus het verstandig vapen hierin mee te nemen.
 

Een kloof tussen kennis en handelen

Alleen advies en informatie geven over vapen of het instellen van een rookvrij terrein blijkt in de praktijk helaas onvoldoende effect te hebben op jongeren. De kloof tussen beter weten en beter doen is groot. Om die te overbruggen is een integrale aanpak essentieel, zoals de aanpak van Gezonde School.

Wil je doeltreffend aan de slag met het thema ‘Roken-, alcohol- en drugspreventie’ binnen het programma Gezonde School? Dan kun je gebruik maken van het erkende preventieprogramma Helder op School van het Trimbos-instituut en onderdeel van het programma Gezonde School.

Ook aandacht voor roken, alcohol- en drugspreventie op jouw school?

Afbeelding
rookvrij sportveld

Met het ondersteuningsaanbod geef je werken aan roken, alcohol- en drugspreventie een boost. Van 4 maart tot en met 15 april kun je de regeling aanvragen bij Gezonde School.

Naar het ondersteuningsaanbod

Handvatten voor de praktijk

Helder op school stimuleert studenten om geen alcohol te gebruiken, niet te roken of te vapen,
geen drugs te gebruiken en niet overmatig te gamen. Het programma biedt concrete handvatten om  goed, effectief beleid op te zetten ten aanzien van roken en vapen. Het invullen van het signalerings- en monitoringsinstrument TestJeLeefstijl.nl tijdens de les, biedt zowel studenten als de school (anoniem)  inzicht in zowel rook- als vapegedrag.

TestJeLeefstijl.nl is het signaleringsinstrument voor de Gezonde School-aanpak in het mbo. De
zelftest Smoke Alert gaat weliswaar over roken, maar biedt ook handelingsperspectief voor vapen.
Verder stimuleert Helder op School docenten trainingen te volgen bij de lokale GGD of een instelling
voor verslavingszorg, om gezondheidsrisico’s – of problemen beter te leren signaleren. En om het
onderwerp bespreekbaar te maken en te houden.

Naast aandacht in de lessen en voorsignalering, werk je als school ook aan beleid om de school(omgeving) rook- en vapevrij te houden. Je legt vast hoe en door wie dit gehandhaafd wordt. Met deze integrale aanpak die bij alle thema’s van Gezonde School zo belangrijk is, span je je als school maximaal in voor de gezondheid van je studenten. En dat komt iedere student ten goede!