Ouders staan achter ‘Lekker Fit!’

Daniëlle Blok
De Provenier
Rotterdam

Bij de inschrijving is op De Provenier is voor ouders al duidelijk wat het gezonde beleid is van de school. Van het regelmatig wegen van kinderen, gezonde traktaties tot veel sportlessen.

Op basisschool De Provenier staan de ouders achter Lekker Fit!, een Gezonde School-activiteit. Ze tekenen bij hun inschrijving zelfs een contract waarin staat wat Lekker Fit! inhoudt en wat er gebeurt met bijvoorbeeld de meet- en weeggegevens van hun kind. Naast het contract doet De Provenier nog meer om de ouders te betrekken bij het gezonde beleid, dat zo’n belangrijk onderdeel is van de school. Om het schoolbeleid te laten slagen, is draagvlak bij ouders essentieel. Ouderbetrokkenheid is daarom een belangrijk onderdeel van de Gezonde School-aanpak.

Bij inschrijving akkoord

“Wij zijn een gemengde school. We hebben leerlingen met diverse culturele achtergronden, kinderen van ouders met verschillende opleidingsniveaus, sommigen wonen in dure koopwoningen en anderen in sociale huurwoningen,” legt Daniëlle Blok uit. Gelukkig merkt ze dat ouders nauwelijks bezwaren hebben tegen het Lekker Fit!-beleid van de school. “Ouders ondertekenen bij de inschrijving van hun kind op school ons contract. Hierin staat uitgelegd wat we doen aan voeding en beweging. Er staat in dat de kinderen vanaf groep 3 jaarlijks een motorische test krijgen waarbij ze ook gewogen en gemeten worden. Omdat Lekker Fit! een goed programma is, gaan ze zonder problemen akkoord.”

In fruitpakken bij de poort

Hoewel de ouders vanaf het begin achter het beleid staan, betekent dat niet dat de school achterover leunt als het gaat om het stimuleren van ouderbetrokkenheid. Daniëlle: “We organiseren ouderavonden over gezonde leefstijl met thema’s als: hoe belangrijk is de sensomotorische ontwikkeling voor de gezondheid van een kind? Wat doen we tijdens de lessen van De Vreedzame School en welk gezond gedrag hoort daarbij? Of wat betekent geluk en wat doet een gezonde leefstijl met het geluksniveau van een kind?” We brengen gezonde voeding ook op een grappige manier onder de aandacht. Dan staan onze docenten in fruitpakken verkleed bij de poort als de ouders de kinderen brengen of halen.”

Afbeelding
Kabelbaan in gymzaal

Fruit duurder dan snoep

Ook maakt de school de ouders duidelijk wat het gezonde trakteerbeleid inhoudt. Nu in coronatijd mogen de kinderen tijdelijk niet trakteren, maar zodra het kan gaat de school weer terug naar de gezonde traktatie. Daniëlle: “We kunnen niet in de portemonnee van ouders kijken en fruit en groente is nu eenmaal duurder dan snoep. Daarom geven we ouders tips om het niet te duur te maken. Een prikkertje met wat stukjes fruit is bijvoorbeeld een stuk goedkoper dan elk kind een mandarijn geven. Kleine cadeautjes zoals potloodjes of gummetjes in plaats van een traktatie mogen ook niet, want dat loopt al gauw uit de hand. Die cadeautjes worden dan duurder en duurder.”

Lifestylecoach

Speelt er iets specifieks bij een kind, dan gaat de school het gesprek aan met de ouders. Daniëlle: Zo zien we dat in groep 8, als kinderen in de groei zijn, er soms behoefte is aan een wat groter tussendoortje, dan een stuk fruit. We hadden bijvoorbeeld een ouder die aangaf dat zijn kind om 10.00 uur tijdens de groente- en fruithap al behoefte had aan een boterham. Dan kijken we samen naar wat er mogelijk is en komen we daar wel uit. Misschien is een banaan of een avocado dan een optie die wat beter vult. Komt de docent er niet uit, dan gaan de ouders in gesprek met onze lifestylecoach of gymdocent.

Mentale problemen

Zo’n gesprek tussen ouders en lifestylecoach wordt ook gevoerd als uit de jaarlijkse metingen blijkt dat een kind te veel is aangekomen. De lifestylecoach kijkt verder dan voeding en beweging, want vaak speelt er meer als een kind te zwaar is. Soms zijn er mentale problemen, omdat er thuis iets aan de hand is. We kijken dan als team hoe we het kind het beste kunnen helpen. Daar zijn de leerkracht, de lifestylecoach en de ib’ers bij betrokken.”

geel_midden

Tips van Daniëlle

 • Zorg dat bij de inschrijving al duidelijk is voor ouders wat het gezonde beleid is van de school.
 • Gezond beleid bestaat niet uit losse flodders, maar is verweven in de hele school.
 • Geef tips om gezond eten betaalbaar te houden.
lime_midden

Over Daniëlle

 • Wie
  • Daniëlle Blok
 • Wat
  • Directeur
 • Waar
  • De Provenier, Rotterdam
 • Missie
  • Een krachtige en betekenisvolle leeromgeving bieden via gezond onderwijs en natuurlijk leren, van waaruit kinderen zich optimaal ontwikkelen.
roze_midden

Over Lekker Fit!

Lekker Fit! is een programma van de Gemeente Rotterdam. Sinds 2005 werkt het programma aan het tegengaan van overgewicht onder Rotterdamse kinderen en jongeren. Lekker Fit! is een lespakket voor groep 1 t/m 8 van de basisschool over voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes. Daarnaast wordt de theorie direct in praktijk gebracht met een stappenplan voor gedragsverandering en het maken van groeps- en individuele afspraken.

Lees meer over de Gezonde School-activiteit 'Lekker Fit!'

lichtblauw_midden

Cijfers overgewicht in Rotterdam

Met het programma Lekker Fit! zet Rotterdam in op het bevorderen van een gezonde levensstijl bij kinderen. Uit een tussentijdse rapportage blijkt dat dit programma effect heeft. Terwijl landelijk de trend stijgend is, blijft het overgewicht in Rotterdam voor het eerst stabiel. Bij sommige leeftijdsgroepen is zelfs een daling zichtbaar. Toch is het percentage overgewicht onder Rotterdamse kinderen nog steeds hoger dan het landelijke gemiddelde.

lime_midden

Over De Provenier

 • School
  • De Provenier
 • Aantal leerlingen
  • 275
 • Aantal docenten
  • 30
  • plus ongeveer 10 vakdocenten en ambulant begeleiders

Meer lezen over De Provenier?

Leuk artikel? We horen graag je feedback!

Icoon Aan de slag

Stappenplan

Zin om aan de slag te gaan met de Gezonde School-aanpak? Lees op gezondeschool.nl hoe je dit doet.

Icoon Adviseur

Advies op maat

Je staat er niet alleen voor. De Gezonde School-adviseur helpt je op weg. Neem vrijblijvend contact op.

Icoon Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wil je regelmatig inspiratie ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.