De hele dag door bewegen verbetert concentratie

Nick Keijser
Basisschool De Waterhof
Delft

“Kinderen de hele dag op een stoel laten zitten en dan gek opkijken dat ze niets leren.” Vakleerkracht bewegingsonderwijs Nick Keijser vindt het niet vreemd dat de concentratie bij leerlingen soms ver te zoeken is. Meer variatie in zitten en staan, binnen en buiten, lage hartslag en hoge hartslag, alleen en samen: dat biedt de dynamische schooldag waarmee De Waterhof uit Delft werkt.

Inmiddels is het alweer zeven jaar geleden dat de Delftse basisschool het themacertificaat Bewegen en sport van Gezonde School ontving. Maar voor vakleerkracht bewegingsonderwijs Nick Keijser is er, ook nu, nog veel te winnen. Hij stond aan de basis van de dynamische schooldag zoals deze nu op De Waterhof is ingericht, maar heeft nog genoeg dromen.

lime_links

Over Nick

 • Wie
  • Nick Keijser
 • Waar
  • CBS De Waterhof, Delft
 • Wat
  • Vakdocent bewegingsonderwijs en MRT (Motorische Remedial Teaching), Coach Leren Bewegen en Bewegend leren bij de stichting SCO Delft, coördinator van de vakgroep van vakdocenten, Gezonde School-coördinator.

Meer aandacht voor bewegen

Gebrek aan concentratie bij leerlingen door het vele zitten was voor Nick één van de aanleidingen om actie te ondernemen. “Toen ik een jaar of zeven geleden door de gang van De Waterhof liep, zag ik kinderen onderuitgezakt en verveeld achter hun tafeltje zitten.

Ik dacht terug aan mijn eigen schooltijd en herkende dit gevoel. Ik wilde wel leren, maar de hele dag stilzitten, daar was ik niet zo goed in.” Ook zag hij de motorische vaardigheden van de leerlingen afnemen naarmate ze ouder werden én waren er regelmatig conflicten op het plein.

"Ik zag kinderen onderuitgezakt en verveeld achter hun tafeltje zitten."

 

Buitenspelen

Samen met een paar enthousiaste collega’s besloot hij het buitenspelen aan te pakken. Nick: “Daar was nog veel te winnen. Mijn collega’s waren niet meer dan pleinwacht. Als er iets gebeurde tijdens het buitenspelen, dan sprongen ze daarop in. Maar ze deden bijvoorbeeld niet actief mee met spelletjes.” In eigen tijd is Nick samen met collega’s werkvormen gaan verzinnen voor op het plein en hebben ze zo allerlei spelletjes gemaakt. “Achteraf was dat een grote fout, want er is zoveel beschikbaar dat je kunt gebruiken”, vertelt Nick. “Pas toen we vonden dat het wat professioneler kon, zijn we op onderzoek uitgegaan. Toen kwamen we op de speelpleinmethode Beweeg Wijs uit. Met deze Gezonde School-activiteit werken we nu zo’n zes jaar."

Tips van Nick

 • Gebruik bestaande methodes en activiteiten. Dat bespaart tijd.
 • Werk stap voor stap:
  • Goed bewegingsonderwijs voor groep 1 t/m 8 én aandacht voor zwakke bewegers.
  • Buitenspelen. Dat doen basisschoolkinderen minimaal 2,5 uur per week!
  • Bewegend leren in de klassen.
 • Bepaal je doel. Beter bewegen? Richt je op bewegingsonderwijs en buitenspelen. De cognitieve ontwikkeling ondersteunen? Werk aan bewegend leren.

Gezonde School-activiteit

Naast de Gezonde School-activiteit Beweeg Wijs werkt De Waterhof met andere beweegactiviteiten. “We gebruiken voornamelijk bestaande activiteiten. Bijvoorbeeld Fit & Vaardig, Smartbreaks en binnenkort krijgen we een beweegvloer van Springlab”. Nick is blij dat dit soort zaken beschikbaar zijn om de dynamische schooldag vorm te geven: “Het maakt het makkelijker voor de groepsleerkrachten om de activiteiten in de lessen te gebruiken. Als er veel eigen initiatief verwacht wordt, is er minder kans op succes. Daarom doen we van tevoren altijd goed onderzoek naar wat collega’s willen of kunnen in hun lessen”.

Niet alle acitiviteiten passen

Maar soms past een activiteit gewoon niet binnen de mogelijkheden op school. Ook daar heeft Nick ervaring mee: “Ik heb een keer een beweegcircuit uitgezet in de speelzaal. Leerkrachten konden dit gebruiken als de klas even een break nodig had. Dat werkte in de praktijk maar voor een paar groepen. Een belangrijker bezwaar was dat de kleuters niet konden gymmen, omdat diezelfde speelzaal daarvoor gebruikt wordt.” Bewegingsonderwijs heeft voor Nick de hoogste prioriteit, dus dat is een no go.

"De lessen bewegingsonderwijs zijn cruciaal."

 

“Dan gaat het bewegen van de ene klas ten koste van het bewegen van een andere klas. De lessen bewegingsonderwijs is waar kinderen leren bewegen, die zijn écht cruciaal.”

Externe video URL

De dynamische schooldag in beeld

Wil je meer zien over hoe de dynamische schooldag op De Waterhof eruit ziet? In deze video vertellen Nick en zijn collega's op De Waterhof erover.

Succeservaringen

Nick: “Waarop ik het meest trots ben? Het buitenspelen. Als ik dan op het plein ben, geniet ik van de hoeveelheid spelletjes op het plein. Dat zijn traditionele spellen als voetbal, trefbal en kingen, maar er wordt ook getennist, gebokst, pijl en boog geschoten: alle kinderen zijn in beweging. Een prachtig gezicht!” Een leven lang met plezier bewegen is de missie van Nick. Daarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan. Nick: “Laten we vooral tijdens de lessen bewegingsonderwijs de kinderen succeservaringen meegeven, zodat zij hopelijk hun hele leven lang met plezier bewegen.”

blauw_rechts

Over De Waterhof

 • School
  • CBS De Waterhof
 • Aantal leerlingen
  • 300
 • Aantal docenten
  • 30
 • Themacertificaat
  • Bewegen en sport
 • Bijzonder
  • Het team is onder leiding van Nick bezig met het inrichten van een dynamische schooldag.

 

Wat levert het op?

Het doel van een dynamische schooldag is dat leerlingen meer in de leerstand komen door afwisseling van ontspannende en inspannende activiteiten. Meer variatie in zitten en staan, binnen en buiten, lage hartslag en hoge hartslag, alleen en samen. Volgens Nick lukt dat al redelijk: “Collega’s geven aan dat kinderen zich wat beter kunnen concentreren. We proberen ervoor te zorgen dat de leerlingen beter in hun vel zitten en daarmee hun welbevinden en gezondheid te vergroten. Want als kinderen veel bewegen worden ze fitter en vaardiger en worden ze meer intrinsiek gemotiveerd om te leren.”

Profileren

De dynamische schooldag dient ook een ander doel: “De Gezonde School-aanpak en het themacertificaat Bewegen en sport helpen om De Waterhof te profileren als een school waar bewegen belangrijk is. Daarnaast is beweegonderwijs ook verankerd in onze visie. Er zijn steeds meer ouders die ook bewust voor De Waterhof kiezen omdat we flinke stappen aan het zetten zijn richting die dynamische schooldag.” 

 

Lees meer over basisschool De Waterhof

Een ouder, de directeur en de buurtsportcoach vertellen wat zij vinden van de dynamische schooldag. Zij ervaren dagelijks de effecten ervan. Lees hun ervaringen in Meer bewegen, beter presteren.

Leuk artikel? We horen graag je feedback!

Icoon Aan de slag

Stappenplan

Zin om aan de slag te gaan met de Gezonde School-aanpak? Lees op gezondeschool.nl hoe je dit doet.

Icoon Adviseur

Advies op maat

Je staat er niet alleen voor. De Gezonde School-adviseur helpt je op weg. Neem vrijblijvend contact op.

Icoon Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wil je regelmatig inspiratie ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.