Profileren met Gezonde School

Landa Buiter
Ubbo Emmius
Winschoten

SG Ubbo Emmius* locatie Winschoten heeft alle Gezonde School-certificaten. De school gaat fuseren en wil niet alleen de certificaten maar ook het gedachtegoed meenemen. "Gezonde School zijn moet niet iets zijn van een paar hobbyisten, het moet bij iedere docent in de basis zitten van hoe je werkt”, vindt directeur Landa Buiter van Ubbo Emmius.

“In deze regio heeft gezondheid veel aandacht nodig”, weet directeur Landa Buiter. “Veel van onze leerlingen komen uit gezinnen in de lagere sociaaleconomische klassen. Gezond eten is vaak duurder en dan kiezen mensen voor goedkoper en ongezonder voedsel, met het risico op overgewicht als gevolg. We hebben als school een hoog ambitieniveau om onze leerlingen gezonde keuzes te leren maken. In de Gezonde Week maken de mentoren bijvoorbeeld met hun klas een gezond ontbijt.” De school betrekt de ouders ook bij het gezonde beleid, vertelt Landa Buiter. “We informeren hen over onze voorlichting aan hun kinderen en over onze behaalde certificaten. Op de Open Dag deelt de Ouderraad appels uit en maken ouders gezonde smoothies.”

Fusietraject

Gezondheid vraagt in Oost-Groningen dus extra aandacht. Maar het onderwijs in de regio heeft nog een uitdaging: krimp. Landa Buiter: “Dat we een gecertificeerde Gezonde School zijn, gebruiken we ook om ons te profileren. Tot voor kort moesten we in Winschoten concurreren in de strijd om leerlingen. Inmiddels zitten we in een fusietraject en in het samenvoegingsproces nemen we onze gezonde ambities mee. Ook laten we onze certificaten overzetten; die procedure loopt nu. We willen na de fusie dus samen als Gezonde School verdergaan.” 

Alle medailles

Ubbo Emmius Winschoten heeft alle certificaten. Waarom ging de school all the way? “De vorige directeur was heel bevlogen, maar één of twee certificaten halen was ook goed geweest. Het was dus niet op voorhand de bedoeling! Maar we dachten: als je dan toch naar de Olympische Spelen gaat, dan ga je ook voor alle medailles! We zijn er trots op. Het logo staat in mijn e-mailhandtekening en op ons gebouw.”

Afbeelding
Koken

Levend houden

Na het implementeren vindt de directeur het nu het lastigst om het onderwerp levend te houden in de teams. Landa Buiter: “Als ik aan een willekeurige leraar zou vragen: Wat vind je ervan, dat we een Gezonde School zijn?, dan weet ik niet of ik iets enthousiasts terug hoor. Het sneeuwt gauw onder door de dagelijkse beslommeringen. Het blijft dus belangrijk om aandacht te vragen voor het onderwerp gezondheid, en wat het voor ons en onze leerlingen betekent om Gezonde School te zijn. Ik realiseer me heel sterk dat het succes valt of staat met de mensen die met het onderwerp bezig zijn.”

Integraal

“Ik zou graag willen dat we het onderwerp ‘de gezondheid van onze leerlingen’ wat meer integraal benaderen”, vertelt Landa Buiter. “Het zou bij iedere docent in de vezels moeten zitten dat je als docent wat te doen hebt op dit vlak, net als wanneer het gaat over loopbaanoriëntatie, burgerschap of duurzaamheid. Ik zie het een beetje holistisch. Gezonde School zijn moet niet iets zijn van een paar hobbyisten, het moet in de basis zitten van hoe je werkt als docent. Het hoort bij iedereen.”

Afbeelding
Feest

Tussen de oren

Hoe zorg je er als schoolleider voor dat dit onderwerp bij iedereen tussen de oren komt? “Je moet het op de agenda zetten, in je schoolplan opnemen en in je ambities benoemen. Zo richten wij onze gezamenlijke onderbouw in op basis van een aantal pijlers, zoals ‘Veilige leeromgeving’. Daarin staat bijvoorbeeld: Op onze Gezonde School voelt iedereen zich veilig, word je gezien en gehoord en is de sfeer goed. We kiezen er dus voor de term Gezonde School pregnant naar voren te laten komen.”

Informatiegedreven leerlingbegeleiding

De afgelopen tijd heeft het Ubbo Emmius net als veel scholen allerlei vragenlijsten over het welbevinden van de leerlingen ingevuld en verspreid onder de leerlingen. “Dat ging van een welzijnsenquête vanwege de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs) tot de GGD-monitor. Er is dus heel veel informatie over hoe het met onze leerlingen gaat. We gebruiken deze data om gerichte interventies in te zetten. Dat kunnen ook Gezonde School-activiteiten zijn, zoals sportactiviteiten, voorlichtingen over social media en weerbaarheidstrainingen. Niet alle leerlingen hebben dezelfde behoefte aan ondersteuning.”

 

* Per 1 augustus 2022 valt Ubbo Emmius Winschoten onder de naam Dollard College Bovenburen.

geel_midden

Tips van Landa

 • Richt je gezonde beleid van onderaf in, met een werkgroep.
 • Betrek vaksecties uit aanverwante disciplines zoals Lichamelijke opvoeding of Biologie.
 • Maak en houd het belangrijk, zet het op de jaaragenda.
 • Schoolleiders: maak ook in je eigen agenda ruimte hiervoor.
 • Geef gezondheid een plek in je vestigingsplan, jaarplan, overal.
lime_midden

Over Landa

 • Wie
  • Landa Buiter
 • Wat
  • Vestigingsdirecteur
 • Waar
  • Ubbo Emmius, locatie Winschoten
 • Droom
  • “Dat de gezondheid van onze leerlingen bij iedere docent in de vezels gaat zitten.”
roze_midden

Starten met de Gezonde School-aanpak

Hoe zorg je voor een gezonde manier van leven op uw school? En hoe maak je de stap van losse activiteiten naar een samenhangend beleid? De Gezonde School-aanpak helpt je daarbij.

Lees hoe je kunt starten met de Gezonde School-aanpak

lime_midden

Over Ubbo Emmius

 • School:
 • Aantal leerlingen:
  • 586
 • Aantal docenten:
  • ca 80
 • Gezonde School sinds:
  • 2015 (alle certificaten sinds 2016)
 • Themacertificaten:
  • alle

Plannen: "Eerst moeten we door deze coronaperiode zien te komen. Hopelijk kunnen we dan in het voorjaar iets leuks organiseren om te vieren dat we voor de derde keer alle certificaten hebben gehaald. Misschien een feest met spelletjes voor de leerlingen? En daarna: blijven groeien als Gezonde School!"

Meer lezen over Ubbo Emmius?

Leuk artikel? We horen graag je feedback!

Icoon Aan de slag

Stappenplan

Zin om aan de slag te gaan met de Gezonde School-aanpak? Lees op gezondeschool.nl hoe je dit doet.

Icoon Adviseur

Advies op maat

Je staat er niet alleen voor. De Gezonde School-adviseur helpt je op weg. Neem vrijblijvend contact op.

Icoon Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wil je regelmatig inspiratie ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.