Hoe signaleer en bespreek je problemen rond relaties en seksualiteit?

Zitten er leerlingen of studenten niet goed in hun vel? Vraag je je af waarom bepaalde leerlingen veel verzuimen? Maak je je zorgen over de kwetsbaarheid van sommige studenten of over het grensoverschrijdende gedrag van anderen? Soms kunnen er bij jongeren problemen spelen in de seksuele ontwikkeling, zonder dat dit op het eerste gezicht duidelijk is. Hoe kun je ze ondersteunen in hun seksuele vorming?

Seksuele ontwikkeling met hobbels

Jongeren zijn zich vanaf de puberteit tot hun adolescentie sociaal-emotioneel sterk aan het ontwikkelen. Ze spiegelen zich aan leeftijdgenoten en doen ervaringen op in sociale interactie. Zo vormen ze hun identiteit en hun seksualiteit. Het is niet verwonderlijk dat dit ook gepaard kan gaan met minder positieve ervaringen. Sommige jongeren lijden in stilte onder negatieve ervaringen op seksueel gebied. Of lopen risico’s in hun seksuele ontwikkeling.

School is de playground

School is dé sociale omgeving voor jongeren. Die schoolomgeving moet veilig en ondersteunend zijn, een voorwaarde om te kunnen functioneren, leren en presteren. Zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers, vertrouwenspersonen, mentoren en JGZ-verpleegkundigen zijn bij uitstek degenen die leerlingen en studenten tijdig kunnen ondersteunen in hun seksuele ontwikkeling. En idealiter ben je als school problemen van leerlingen vóór.

Ondersteuning bieden

Er is nog weinig aandacht voor proactieve, individuele ondersteuning van leerlingen en studenten in de seksuele ontwikkeling. Als problemen op het gebied van seksualiteit naar voren komen, is er vaak al iets fout gegaan. Seksueel grensoverschrijdend gedrag, sociale uitsluiting of een tienerzwangerschap bijvoorbeeld. Door op tijd kwetsbare leerlingen of studenten te signaleren en te ondersteunen, is ellende te voorkomen. En kunnen leerlingen en studenten zich op hun schoolprestaties richten. Soms is niet duidelijk dat de oorzaak van bijvoorbeeld depressie, verzuim of probleemgedrag kan liggen in relaties en seksualiteit. Dat vraagt om sensitieve gespreksvoering met een leerling of studenten.

Duik jij dieper?

Daarom is er vanuit het Stimuleringsprogramma Gezonde Relaties & Seksualiteit e-learning ontwikkeld voor professionals met zorgtaken in en om de school. In een uur krijg je handvatten voor signaleren, handelen en preventie. Daarmee kun je niet alleen gesprekken aangaan en ondersteuning bieden. Je hebt dan ook meer antennes voor leerlingen en studenten die mogelijk risico lopen. In de e-learning krijg je ook tips voor als je meer aandacht wilt besteden aan relaties en seksualiteit op school. Na het volgen van deze e-learning kun je dus meer betekenen voor leerlingen en studenten, en nog beter bijdragen aan een veilig en prettig schoolklimaat!

Neem een kijkje

Ga naar Leerportaal.rutgers.nl en maak een account aan (als je die nog niet hebt). Ben je ingelogd? Dan kun je starten met de e-learning.

Direct naar de e-learning