Testjeleefstijl.nl vliegwiel voor persoonlijke ontwikkeling

Gönül, Kathelijn en Marjolijn
Da Vinci College
Dordrecht

Wil je weten wat de studenten écht nodig hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling? Het Da Vinci College gebruikt Testjeleefstijl.nl. De anonieme vragenlijst levert de studenten persoonlijke feedback op. De school krijgt een algemeen beeld van het welbevinden van hun leerlingen. Lees hoe het Da Vinci College Testjeleefstijl.nl als vliegwiel inzet bij het werken aan persoonlijke ontwikkeling en welzijn.

Bij het Da Vinci College werd Testjeleefstijl.nl in 2020 onderdeel van het keuzevak ‘Persoonlijk profileren’. Kracht, talent, ontwikkeling en zelfvertrouwen staat hierbij centraal. “Het welbevinden van de studenten vinden we heel belangrijk. Door corona werd dat versterkt.”

lime_links

Over Gönül

 • Wie:
  • Gönül Dural, verzuimcoördinator
 • Waar:
  • De Vinci College Dordrecht
 • Bijzonder:
  • Haar verzuimteam gebruikt in de studentgesprekken de topics uit Testjeleefstijl.nl, want achter elk verzuim zit een verhaal. “We tikken studenten niet op de vingers, we willen ze verder brengen in hun leven.”

Online tool

Verzuimcoördinator Gönül Dural, projectleider Gezonde School Kathelijn Roetenberg en docent Wellness Marjolijn Wouts, zochten een combinatie van tools en methodieken, die studenten de kans geeft zich in 10 tot 20 weken tijd te profileren. Testjeleefstijl.nl bleek het vliegwiel. De online tool hielp hen te achterhalen wat de jongeren écht nodig hadden om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

blauw_rechts

Over Marjolijn

 • Wie
  • Marjolijn Wouts, docent Wellness
 • Waar
  • Da Vinci College Dordrecht
 • Bijzonder
  • Zij bedacht samen met Gönül en Kathelijn het programma Persoonlijk Profileren. Ze ziet hoe belangrijk leefstijl en welbevinden is voor de ontwikkeling van studenten. Ze gunt hen een stevige basis. “Het is mijn droom dat ze die wijze levenslessen van óns meekrijgen. Niet alleen tijdens hun opleiding, maar als draagvlak voor de rest van hun leven.”

Feedback

Kathelijn leerde op studiereis in IJsland een belangrijke les: meten = weten. “Toen ik gevraagd werd te solliciteren als projectmedewerker Testjeleefstijl.nl, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Naast data voor de school en regio, levert deze tool ook persoonlijk inzicht en feedback op voor de studenten zelf.

"De tool levert persoonlijk inzicht en feedback op."

Dat zorgt voor boeiende gesprekken en een sterke cohesie in de groep. Natuurlijk kost het implementeren tijd. Maar als het uiteindelijk tijd én energie oplevert, dan moeten we het een kans geven.”

 

Somberheid

Het afgelopen jaar hebben ruim 500 Da Vinci-studenten de test anoniem ingevuld. “Het anonieme karakter is voor de studenten prettig. Maar dat maakt het voor mij als docent lastig de topics die spelen bespreekbaar te maken. Ik heb daarom de studenten in mijn klas gevraagd: welke drie topics denk jij nu dat jouw studiegenoten belangrijk vinden?”, vertelt Marjolijn.

"Somberheid en verslaving werden het meest genoemd."

 

“Eigenlijk kwamen daar allemaal dezelfde lijstjes tevoorschijn. Somberheid en verslaving werden het meest genoemd. Na twee lockdowns verbaasde me dat niet. Maar het was wel een signaal dat ik daar in de profileringslessen extra aandacht aan moest besteden.”

roze_links

Over Kathelijn

 • Wie
  • Kathelijn Roetenberg, Projectleider Testjeleefstijl.nl bij MBO Raad
 • Waar
  • Da Vinci College Dordrecht
 • Bijzonder
  • Natuurlijk kost het implementeren van Testjeleefstijl.nl tijd. Maar als het uiteindelijk tijd én energie oplevert, dan moeten we het een kans geven. Naast data voor de school en regio, levert deze tool ook persoonlijk inzicht en feedback op voor de studenten zelf. Dat zorgt voor boeiende gesprekken en een sterke cohesie in de groep.”

Angsten overwinnen

Marjolijn en Gönül zien in de praktijk wat Testjeleefstijl.nl oplevert. Ze zijn enthousiast. Marjolijn: “Na het invullen van Testjeleefstijl.nl hebben mijn studenten een korte videopitch over hun eigen sterke punten gemaakt. Je zag dat ze de onderwerpen uit de test meenamen. Ze voelden zich veilig om angsten en depressieve gevoelens bespreekbaar te maken.

"Eén meisje overwon haar angststoornis."

Eén meisje overwon haar angststoornis en deed haar eerste presentatie in 21 jaar! Andere studenten gaven aan dat het invullen van de test ervoor zorgde dat ze anders naar zichzelf keken. Meiden die al drie jaar bij elkaar in de klas zaten, leerden elkaar nu echt kennen en toonden begrip voor elkaar.” Die verandering maakt Gönül trots.

blauw_rechts

Over het Da Vinci College Dordrecht

 • School
  • Da Vinci College Dordrecht
 • Aantal leerlingen
  • 9.000, verdeeld over 14 locaties
 • Aantal medewerkers
  • 950, waarvan 5 Gezonde School-coördinatoren (1 dag per week)
 • Werkt met een Gezonde School-adviseur aan de thema's

Draagvlak

Gönül: “Docenten worden getriggerd het beste uit hun studenten, maar ook uit zichzelf te halen.” Een deel van de docenten op het mboGo is daar gekomen om hun passie en vak over te brengen”. Kathelijn geeft aan: “De test wordt dan vaak gezien als extra belasting. Persoonlijke ontwikkeling en welbevinden zijn essentieel in de ontwikkeling naar een beroep én in je persoonlijke leven.

"Als docent kun jij het verschil maken voor een student."

Speciaal voor docenten hebben we daarom een Testjeleefstijl.nl Sharepointpagina ontwikkeld. Daar zijn per leefstijltopic lesmateriaal, gastlessen, scholing en specialisten in de school te vinden. Als docent kun jij het verschil maken voor een student, denk maar even terug aan jouw beste leraar en wat die deed.”

geel_links

Tips van Gönül, Marjolijn en Kathelijn

 • Maak Testjeleefstijl.nl onderdeel van je curriculum en koppel het invullen aan studiepunten.
 • Werk met verdiepende (gast)lessen die aansluiten bij topics die spelen in de klas.
 • Maak gebruik van de kennis en ervaring van je Gezonde School-adviseur (GGD) en de projectmedewerkers van Testjeleefstijl.nl.

Complete plaatje

De wens van Gönül dat Testjeleefstijl.nl onderdeel wordt van het curriculum is gehonoreerd. Het enige dat ze mist is inzicht in de resultaten op klasniveau. Maar dat is AVG-technisch jammer genoeg niet mogelijk.

Kathelijn ziet Persoonlijk profileren als de kans om de betrokkenheid van student en docent te vergroten. “We gaan verder met de test en verbinden de impact van leefstijltopics bijvoorbeeld aan lekker in hun vel zitten, hun studieresultaten en sfeer in hun klas. Dit geeft de student inzicht: Wat heeft invloed op mijn eigen ‘welbevinden’ en hoe kan ik hier regie op pakken?

Balans vinden

Als de WHY duidelijk is, staat de student meer open voor verdieping van een leefstijl topic.

"Studenten werken aan een langdurige gedragsverandering."

Deze nieuwe kennis en ervaring doen ze onder andere op in gastlessen en activerende methodieken, zoals Lab of Life en Rots en Water. Deze combinatie van activiteiten laat studenten werken aan een langdurige gedragsverandering voor een gezondere leefstijl. Zo zijn ze zich bewust van wat energie kost en wat energie oplevert. Leren hier de balans in vinden, is de basis om lekker in je vel te zitten. We gaan voor het complete plaatje.”

roze_rechts

Feiten en cijfers over Testjeleefstijl.nl

Deelnemende studenten in schooljaar 2020-2021: 22.000

Gemaakte tests in schooljaar 2020–2021: 244.783

Deelnemende scholen: 37 (van 65)

Bron: Testjeleefstijl.nl

Hoger plan

Kathelijn staat te springen om Testjeleefstijl.nl nog verder te gebruiken binnen Da Vinci College. “Ik neem de data mee in mijn gesprekken naar de gemeente, GGD en jongerenwerkers.” Wat kunnen we uit de resultaten opmaken? Hoe kunnen zij ook hun interventies aanscherpen? De data zijn zo waardevol voor alle partijen, daar hoop ik echt nog meer uit te halen. Ik denk groot: mijn doel is dat aan alle Nederlandse jongeren op het mbo (en hbo), de wijze levenslessen aangereikt worden.”

blauw_midden

Gebruik Testjeleefstijl.nl gratis!

Weet jij voldoende over het welbevinden van studenten op jouw Gezonde School? Scholen kunnen kosteloos meedoen aan Testjeleefstijl.nl dankzij een bijdrage van het ministerie van VWS. Bepaal zelf welke test(en) je wilt laten afnemen door de studenten.

 • Monitor (anonieme) resultaten van gemaakte testen via het dashboard.
 • Gebruik de resultaten bij het eigen Gezonde School-beleid.

Leuk artikel? We horen graag je feedback!

Icoon Aan de slag

Stappenplan

Zin om aan de slag te gaan met de Gezonde School-aanpak? Lees op gezondeschool.nl hoe je dit doet.

Icoon Adviseur

Advies op maat

Je staat er niet alleen voor. De Gezonde School-adviseur helpt je op weg. Neem vrijblijvend contact op.

Icoon Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wil je regelmatig inspiratie ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.