TestJeLeefstijl als gespreksopener

Frank Schoonbeek
ROC Rijn IJssel
Arnhem

TestJeLeefstijl.nl biedt een mooie gespreksopening op Rijn IJssel in Arnhem. Zeker voor de loopbaancoaches en SLB’ers (studieloopbaanbegeleider), die het soms lastig vinden om over de persoon achter de student te praten.

TestJeLeefstijl.nl publiceert landelijke gegevens over de leefstijl van mbo-studenten. Mbo’s kunnen ze vergelijken met hun eigen cijfers. Frank Schoonbeek van Rijn IJssel in Arnhem is Gezonde School-coördinator én betrokken bij TestJeLeefstijl.nl. Hij geeft zijn kijk op de (landelijke) cijfers en legt uit hoe hij zijn mbo-studenten meer eigen regie geeft over hun eigen welbevinden.

Wat valt jou op aan de (landelijke) cijfers van TestJeLeefstijl.nl?

“De cijfers bevestigen wat we al dachten: onze studenten worstelen op het gebied van welbevinden. Deels zijn deze verklaarbaar, omdat covid voor een groot deel ons leven bepaalt. Ik ken ook de cijfers over welbevinden van vóór de coronacrisis en je ziet duidelijk verschil, nu de studenten meerdere lockdowns hebben doorgemaakt.”

Wat is er in hun gedrag veranderd?

“Ik merk dat jongeren heel erg op zichzelf zijn gericht, doordat ze weinig leuke dingen samen kunnen doen. Daarnaast zien wij op school steeds meer ‘straatgedrag’: jongeren volgen regels niet op, hebben een grote mond en raken betrokken bij incidenten met studenten en docenten. Ook roken en drugsgebruik zijn toegenomen. Voorheen gebeurde dit ‘op straat’; nu juist op school.”

Tekst gaat verder onder de video.

Externe video URL

Wat is TestJeLeefstijl.nl?

Jullie gaan hierover het gesprek aan. Hoe doe je dat?

“We kijken steeds meer naar de persoon dan naar de studieresultaten. We stellen vragen als: ‘Hoe gaat het nu écht met je?’ Met vragen kunnen jongeren terecht bij speciale jongerenteams en de website Check it. Dit portaal helpt ze bij hun zoektocht naar antwoorden op psychosociaal- of loopbaangebied. Ook TestJeLeefstijl.nl, dat we jaarlijks inzetten, biedt een mooie gespreksopening. Zeker voor de loopbaancoaches en SLB’ers (studieloopbaanbegeleider), die aangeven het soms lastig te vinden om over de persoon achter de student te praten. Voor hen hebben we een handreiking geschreven om beter door te vragen hoe het écht met iemand gaat.”

Waarom vinden begeleiders dat lastig?

“Collega’s zijn ‘bang’ dat ze het probleem ook moeten oplossen. Maar wij willen vooral dat ze aan de bel trekken en de studenten met de juiste specialist in contact brengen. We hebben voldoende gedragswetenschappers, psychologen, kinderartsen en andere experts rondlopen die studenten kunnen helpen. En komen we er intern niet uit, dan schakelen we externe hulp in. We werken nu aan een dashboard waarop iedereen elkaar kan vinden.”

Welke hulp biedt de Gezonde School-adviseur?

“Als school analyseer je de cijfers. Je ziet hoe je ervoor staat. Maar dan? In díe fase kan de Gezonde School-adviseur helpen. Die weet wat er regionaal mogelijk is, wat de gemeente al doet en hoe je zo’n dashboard van experts goed kunt inrichten. Doordat mbo’s vaak veel locaties hebben, soms wel twintig, is dat complex. We merken bijvoorbeeld dat de GGD het lastig vindt om bij de juiste personen terecht te komen. Dat zal bij andere mbo’s niet anders zijn. Gelukkig werken mbo’s op het gebied van Welbevinden ook steeds meer samen, in plaats van elkaar als concurrent te zien.”

Afbeelding
Studenten

Hoe gebruiken jullie TestJeLeefstijl.nl?

“Wij integreren TestJeLeefstijl.nl bij loopbaancoaching, niet als een los onderdeel. Met de uitgebreide handreiking zien begeleiders hoe ze het gesprek stap voor stap kunnen voeren. Je moet bijvoorbeeld vooral de student aan het woord laten, maar welke vraagstelling gebruik je dan? Laat de student benoemen wat hij nodig heeft en stimuleer hem of haar veel te vertellen. Vertrouwen opbouwen is essentieel. Geef aan dat je dit alleen in deze klas bespreekt, zodat het in de groep blijft. Zo geven we de student meer eigen regie over hun welbevinden. Ik hoop dat we volgend jaar in de cijfers kunnen terugzien dat dat helpt.”

Welke ontwikkeling zie je al wel?

“De samenwerking met ons interne trajectbureau, met deskundigen zoals ambulant begeleiders, orthopedagogen, psychologen en studieloopbaanadviseurs, is verbeterd. De lijntjes zijn veel korter geworden, waardoor we studenten sneller kunnen helpen. Ook zie ik dat het thema welbevinden hoger op de prioriteitenlijst staat bij zowel de Gezonde School als de NPO en dat daarvoor meer budget beschikbaar komt. Ik ben naast Gezonde School-coördinator ook NPO-programmamanager en ik probeer die twee aan elkaar te verbinden, zodat we sneller besluiten kunnen nemen. Hierdoor kunnen we echt actie ondernemen op het gebied van welbevinden, in plaats van alleen maar erover te praten.”

lime_midden

Over Frank

 • Wie
  • Frank Schoonbeek
 • Wat
  • Gezonde School-coördinator
  • NPO-programmamanager
  • Betrokken bij TestJeLeefstijl.nl
 • Waar
  • ROC Rijn IJssel, Arnhem
roze_midden

Werken aan welbevinden met TestJeLeefstijl.nl

Jongeren vinden bij TestJeLeefstijl.nl informatie over onder andere gezondheid, gevoel, drank, drugs en seksualiteit. Ze kunnen testen doen om te zien hoe ze ervoor staan en ze kunnen direct advies krijgen op basis van hun resultaten. TestJeLeefstijl.nl wil gedegen en objectieve informatie geven over veel onderwerpen en hiermee ook een veilige baken zijn op internet.

TestJeLeefstijl.nl is de eerste stap in de Gezonde School-aanpak: Signaleren. TestJeLeefstijl.nl sluit aan op het domein Vitaal Burgerschap voor de kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap.

Lees meer werken aan welbevinden met TestJeLeefstijl.nl

lime_midden

Over ROC Rijn IJssel Arnhem

 • School:
 • Aantal studenten:
  • Ruim 13.500
 • Aantal medewerkers:
  • Ruim 1500 op 25 locaties in Arnhem, Wageningen en omstreken
 • Plannen:
  • ‘Inbedding van Gezonde School binnen de organisatie. Vervolgens gaat de school weer voor het behalen van de Gezonde School-certificaten.’

Leuk artikel? We horen graag je feedback!

Icoon Aan de slag

Stappenplan

Zin om aan de slag te gaan met de Gezonde School-aanpak? Lees op gezondeschool.nl hoe je dit doet.

Icoon Adviseur

Advies op maat

Je staat er niet alleen voor. De Gezonde School-adviseur helpt je op weg. Neem vrijblijvend contact op.

Icoon Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wil je regelmatig inspiratie ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.