‘Onze leerlingen voelen zich gezien én gehoord’

Paul Petri
Scholengemeenschap Huizermaat
Huizen

Leerlingen die goed in hun vel zitten, presteren beter: dat weten ze bij scholengemeenschap Huizermaat in het Gooi maar al te goed. Het thema Welbevinden krijgt dan ook continu aandacht en net een beetje extra in de grauwe wintermaanden.

“Iedere winter organiseren wij allerlei leuke activiteiten. Een Goede-doelen-dag, bijvoorbeeld,” vertelt plaatsvervangend rector Paul Petri, tevens Gezonde School-coördinator. Hij is erg trots op de scholengemeenschap in Huizen waar hij werkt. “Met een sponsorloop door de school, kerstgala of inzamelactie halen we gezamenlijk geld op,” vervolgt hij. “Dit zorgt voor verbinding en vrolijkheid. Vlak voor kerst ontvangen we onze leerlingen met een vuurkorf en kerstmuziek. Zo komen wij de winter wel door!” Op Huizenmaat zitten de leerlingen in het algemeen goed in hun vel. Daar wordt ook veel aandacht aan besteed; niet alleen in de koude maanden, maar het hele jaar door.
 

Een vanzelfsprekende gezonde leefstijl

Sinds twee jaar heeft Huizenmaat het vignet Welbevinden. Dat gebeurt met behulp van een schoolbrede en duurzame aanpak. Als school kies je voor een gezondheidsthema dat aansluit op dat wat er al gedaan wordt, of waar juist behoefte aan is. Met de Gezonde School-aanpak komt een thema – zoals Welbevinden of Mediawijsheid - terug in de lessen, de fysieke en sociale schoolomgeving, signalering en beleid. Hierdoor is de kans op blijvend effect het grootst.

Aan de slag met Welbevinden

Met Gezonde School kunnen scholen stappen zetten om een goed mentaal welbevinden van leerlingen vanzelfsprekend te maken. Lees hoe je zorgt voor een veilig en inclusief schoolklimaat en wat je nog meer kunt doen aan welbevinden op school op onze themapagina.

Welbevinden in het voortgezet onderwijs

 

Twee mentoren, twee mentoruren

Paul: “Wij vinden deze integrale aanpak erg belangrijk; zo komt een thema door de hele school terug. Wat betreft Welbevinden waren wij al op de goede weg. De Gezonde School-adviseur van de GGD in onze regio, een fijne sparringpartner, heeft ons geholpen de puntjes op de i te zetten.” De school werkt op uiteenlopende manieren aan welbevinden. Zo laat Huizenmaat de nieuwe eerstejaars leerlingen al vóór de zomervakantie kennis maken met hun klas en mentoren, zodat ze al een beetje gewend raken. Later zijn er meerdere introductiedagen om de onderlinge band te verstevigen. Bovendien heeft elke klas twee mentoren en twee mentoruren in de week. “Dit stimuleert een veilig klimaat, waarin leerlingen vragen durven te stellen en fouten durven te maken. Pesten smoren we in de kiem. Mocht een leerling iets liever niet met zijn mentor bespreken, dan zijn er twee jonge, toegankelijke vertrouwenspersonen.”
 

Rondetafelgesprekken met leerlingen

Thuiszitters kent de scholengemeenschap nagenoeg niet. Er is een apart lokaal voor leerlingen die om diverse redenen even niet de reguliere lessen kunnen volgen. “Door de juiste begeleiding blijven deze leerlingen komen en wordt de stap reguliere lessen te hervatten kleiner,” aldus Paul. Belangrijk zijn ook de rondetafelgesprekken die elke vrijdag plaatsvinden. Daarbij denken leerlingen mee over de gang van zaken op school. “Over de inhoud van de lessen, de roosters, de op te richten bibliotheek en schoolregels.” Paul lacht. “En leuke activiteiten natuurlijk: ook voor de zomer staat er genoeg op het programma.”

Over Scholengemeenschap Huizermaat

School: Scholengemeenschap Huizermaat, Huizen

Gezonde School sinds: 16 november 2021

Themacertificaten: Welbevinden