Mediatoren helpen conflicten oplossen

Steffie Duister
CBS De Tamboerijn
Gorinchem

Op de Tamboerijn werken ze met De Vreedzame School, een methode die je inzet op het stadium vóór pesten. Wat doe je als iemand iets doet wat je niet leuk vindt? Mocht het toch uit de hand lopen, dan zijn er leerlingmediatoren die kunnen helpen bij het vinden naar een oplossing voor een conflict.

lime_links

Over Steffie

 • Wie
  • Steffie Duister
 • Wat
  • Leerkracht groep 8
 • Waar
  • CBS De Tamboerijn, Gorinchem
 • Missie
  • Positieve groepsdruk om elkaar aan te spreken op gedrag. Conflicten mogen er zijn, maar ruzie moeten we voorkomen.

“Door al op jonge leeftijd bepaalde gewoontes aan te leren, kun je problemen in de toekomst voorkomen. Ook als het gaat om pestgedrag.” Leerkracht Steffie Duister legt uit hoe ze op Vreedzame school De Tamboerijn met pestgedrag omgaan en hoe ze leerling-mediatoren inzetten om conflicten op te lossen.
 

Waarom De Vreedzame School?

“Enkele jaren geleden waren we toe aan een nieuwe methode voor sociale vaardigheden. Ik ben in de werkgroep gegaan, omdat ik de methode niet vond aansluiten bij onze manier van lesgeven. We hadden al bijna voor een methode gekozen, toen iemand van De Vreedzame School bij ons kwam vertellen over het programma. Toen riepen we allemaal: dit past écht bij ons. De doorgaande lijn, de inzet van leerling-mediatoren en de Gouden Weken.”
 

Hoe gaan jullie om met pesten?

“De Tamboerijn is een gemoedelijke school met een diverse populatie, maar iedereen hoort erbij. Kinderen voelen zich hier veilig, maar het kan altijd beter. Je zult mij niet horen zeggen dat op onze school niet wordt gepest.

"Leerlingen leren om niet over elkaars grenzen te gaan."

Maar je bent het vaak wel voor als je leert niet over elkaars grenzen heen te gaan. Elk incident is eigenlijk al jammer, dan ben je te laat. Het unieke van deze methode is dat je inzet op het stadium vóór pesten. Wat doe je als iemand iets doet wat je niet leuk vindt? Als je daar structureel aan werkt, voorkom je dat het uit de hand loopt.”

roze_rechts

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een programma waarmee scholen kunnen werken aan het welbevinden van leerlingen. Gericht op democratisch burgerschap, beschouwt deze Gezonde School-activiteit de klas en de school als een leefgemeenschap waarin leerlingen zich gehoord en gezien voelen. Ze krijgen een stem en leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.
Lees meer over Welbevinden op school

Wat doen mediatoren?

“Onze mediatoren komen uit groep 7 en 8. We bespreken eerst wat zo iemand moet kunnen. Dan komen we bijvoorbeeld op ‘goed luisteren’ en ‘een geheim bewaren’. Vervolgens vragen we wie zelf mediator wil zijn en aan wie je het oplossen van een conflict toevertrouwt. Uit die lijst kiezen we 5 koppels van een jongen en een meisje.

"Mediatoren volgen een mediator-training."

Dat kunnen geboren leiders zijn, maar ook juist kinderen die moeten leren voor zichzelf op te komen. Zij volgen de mediator-training. Elk koppel heeft een dag in de week ‘dienst’. Ze zijn zichtbaar door de gele pet en kunnen helpen bij het oplossen van conflicten vanaf groep 3. Op het schoolplein bijvoorbeeld.”

Hoe pakken ze dat aan?

“De Vreedzame School biedt een stappenplan. Eerst moet iedereen afkoelen, want boosheid is geen goede basis voor een gesprek.

"Eerst moet iedereen afkoelen."

De mediatoren stellen voor om te helpen een conflict op te lossen. Als de betrokken kinderen dat willen, gaan ze aan de slag. Is nog niet iedereen zover, dan gaan ze nog even afkoelen. Daarna vertellen beide partijen hun kant van het verhaal. De mediatoren helpen hen samen een oplossing te bedenken. Het is dus niet zo dat een oplossing wordt opgelegd. Dat is een leerzaam proces voor iedereen.”

geel_links

Tips van Steffie

 • Vertrouw erop dat de mediatoren een conflict kunnen oplossen, ook al doen ze het anders dan jij zou doen.
 • Kijk tijdens een training wat de groep nodig heeft en maak het leuk. Bedenk een ‘grappige’ of overdreven ruzie, of een uniek rollenspel. De map van Vreedzame School biedt een goede voorzet, maar maak het je eigen.
 • Leerlingen komen vaak met verrassend goede ideeën. Luister!

Wat valt je op aan de mediatoren?

“Ze zijn er alert op dat iedereen het naar zijn zin heeft. Ook als ze geen dienst hebben. Gelukkig hoeven ze slechts sporadisch aan de slag. Ik hoor soms terug dat ze een conflict uit groep 3 een ‘kleinigheidje’ vinden. Terwijl het voor die kinderen een heel ding is. Zo leren ze zich dus inleven in een ander. Vaak voelen ze zich dan ‘groter’ en voelen ze de verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven. En het perspectief van een jongen op een complexe meidenruzie is heel verfrissend. Voor mij als leerkracht is het fijn om extra ogen en oren te hebben. Juist omdat je zelf niet altijd overal bij staat.”

blauw_rechts

Over CBS De Tamboerijn

 • School
  • CBS De Tamboerijn
 • Aantal leerlingen
  • 135
 • Aantal leerkrachten
  • 10
 • Gezonde school sinds
  • 2017
 • Themacertificaten
  • Bewegen en Sport
 • Plannen    
  • Gaat zeker verder met de lessen van de Vreedzame School en de mediatoren. Het themacertificaat Welbevinden aanvragen staat op de planning.

Hoe kunnen jullie als school nog vreedzamer worden?

“Op het gebied van burgerschap doen we al veel in de buurt. We doen mee aan Cleanup Day, maken kerstkaarten voor het ouderencentrum. Maar ik denk dat we nog meer de wijk in kunnen, ons zichtbaar maken en kinderen leren een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Ik haal er veel plezier uit om kinderen zich daarin te zien ontwikkelen.”

 

Meer lezen?

Lees ook het verhaal van leerkracht Mia de Weijer van Koningin Julianaschool in Culemborg. Deze school werkt schoolbreed aan het welbevinden van leerlingen, ook volgens de methode van De Vreedzame School.

Leuk artikel? We horen graag je feedback!

Icoon Aan de slag

Stappenplan

Zin om aan de slag te gaan met de Gezonde School-aanpak? Lees op gezondeschool.nl hoe je dit doet.

Icoon Adviseur

Advies op maat

Je staat er niet alleen voor. De Gezonde School-adviseur helpt je op weg. Neem vrijblijvend contact op.

Icoon Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wil je regelmatig inspiratie ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.