Terug in contact met coach en huisbezoeken

Arlette Maring
MBO
Amersfoort

Tijdens het thuisonderwijs verdwenen studenten van de radar en eenmaal terug op school blijken de lontjes vaak korter dan voorheen. Met huisbezoeken en een nieuwe Coach weerbaarheid en veiligheid probeert de school daar wat aan te doen.

Corona en al die maanden thuiszitten hebben een flinke weerslag op het welbevinden van studenten. Dat merkte ook MBO Amersfoort. “Tijdens het onlineonderwijs raakten docenten het zicht op sommige studenten kwijt. Onze pedagogisch medewerkers zochten de studenten die van de radar verdwenen thuis op.” Arlette Maring, Gezonde School-coördinator MBO Amersfoort vertelt dat het aantal thuisbezoeken flink toenam in coronatijd. “Zo’n bezoek is de laatste stap, een ultieme poging om het contact met een student te herstellen.”

Geen rust, geen motivatie

Bertie Peters is een van de zes pedagogisch medewerkers die (vanuit de afdeling Bedrijfsveiligheid) de studenten weer bij de les haalden. “Vaak waren het studenten die thuis niet de rust en de middelen hadden om afstandsonderwijs te volgen. Anderen hadden wel een eigen kamer en laptop, maar niet de motivatie of begeleiding.  Studenten zaten tot ’s avonds laat te gamen of hadden een avondbaantje, waardoor ze ’s ochtends de les misten. Zo raakten ze ‘uit contact’.”

Stappen voor huisbezoek

Natuurlijk krijgen de mbo’ers niet na één gemiste les huisbezoek. Daar gaan meerdere stappen aan vooraf, te beginnen met een studieloopbaanbegeleider die iemand mist. Bertie: “Die gaat dan bellen, maar vaak neemt de student niet op. Houdt iemand zich twee weken stil, dan benadert de mentor ons. Wij vragen dan bij de Studentendienstverlening na of er dingen spelen. Vervolgens gaan we bellen. Meestal hebben we snel contact – studenten herkennen ons nummer niet – en vaak blijkt dan dat ze vooral bang zijn. Angst voor de reactie van hun docent, angst voor het achterstallige werk: dat maakt dat ze zich stilhouden.

Afbeelding
groep studenten achter laptops

Angst wegnemen

Wij proberen die angst weg te nemen. We laten merken dat we willen helpen. Vaak is dat al genoeg om de student weer te laten bellen met de docent. Soms is de achterstand groot. Wij helpen dan het werk behapbaar te maken. Tijdens het afstandsonderwijs wezen we hen op locaties waar ze naartoe konden om hun schoolwerk te doen.” Arlette: “We zagen grote verschillen tussen opleidingen, en vaak waren het juist de hogerejaars waar de motivatie helemaal down the drain was. Dan dacht ik: ‘Joh je hoeft nog maar een jaar’.”

Gezien worden

Sommige studenten nemen niet op als Bertie of een van zijn collega’s belt. Of ze komen de afspraken niet na. Pas dan komt het huisbezoek in beeld. “Wij gaan gewoon kijken, maakt niet uit waar een student woont – iedereen is waardevol. Laatst ben ik nog naar Maastricht gereden. We komen regelmatig voor niks, dan zijn de studenten ergens aan het werk, of ze doen niet open. Doen ze wel open, dan schrikken ze. Maar later is er opluchting. Dan zijn ze blij dat ze gezien en gehoord worden.”

Risico van huisbezoek

Er is altijd een risico dat huisbezoek de situatie verergert, vertelt Bertie. “Denk aan echt kwetsbare studenten. Soms haken we dan Studentendienstverlening aan. Ook houd ik altijd rekening met de cultuur van de student. Stelt een vader of broer van een studente zich wat al te beschermend op, dan ben ik heel terughoudend met het delen van informatie.”

Afbeelding
studente buiten op schoolterrein

Trainer/coach weerbaarheid en veiligheid

Ondertussen volgen de studenten weer onderwijs op locatie, maar het welbevinden van veel van hen blijkt door corona een deuk te hebben opgelopen. Dat signaleerde de Studentenraad en ook docenten ervaren meer afwijkend gedrag en incidenten. “Daarom hebben we een nieuwe functie gecreëerd: Trainer/coach weerbaarheid en veiligheid”, vertelt Arlette. “Die gaat studenten en medewerkers trainen, zowel individueel als in groepen.” De coach gaat ook helpen grensoverschrijdend gedrag aan te pakken, nieuwe docenten coachen en het management adviseren: op allerlei niveaus zal hij voor meer veiligheid gaan zorgen, verwacht Arlette.

Docenten en studenten

Arlette: “Stel dat een teamleider een bepaalde ontwikkeling signaleert, bijvoorbeeld meer agressie. Dan organiseert de coach in overleg met de teamleider een sessie voor een aantal klassen of voor het docententeam. Het gewenste effect is dat de coach docenten zo ondersteunt dat zij kunnen focussen op de groep studenten die het goed doen. Met als belangrijk bijeffect: docenten behouden voor het onderwijs.”

Liefdevolle aandacht

Ondertussen zorgen ook Bertie en collega’s voor rust in de school. Zij spreken studenten aan die de huisregels niet volgen of lastig gedrag vertonen. Arlette: “Ik vind het mooi om te zien hoe jullie liefdevolle aandacht geven. Vanuit betrokkenheid, jullie willen hen goed begeleiden en binnenhouden. Bertie: “Als we het anders zouden doen, gaan de hakken in het zand. Ze moeten vaak frustraties kwijt. Laat ze maar schelden, ik heb een dikke huid. Daarna gaan we praten.” 

lime_midden

Over Arlette

 • Wie
  • Arlette Maring
 • Wat
  • Gezonde School-coördinator
  • Beleidsmedewerker Sport en Bewegen en School voor Veiligheid
 • Waar
  • MBO Amersfoort, locatie Bokkeduinen
 • Missie
  • Een geïntegreerde Gezonde School voor studenten én medewerkers.
geel_midden

Tips van Arlette

 • Zoek per locatie één gepassioneerd aanspreekpunt voor de Gezonde School.
 • Laat Gezonde School organisch groeien.
 • Luister naar signalen van studenten.
 • Verwerk het thema Welbevinden in leerlijnen als burgerschap en studieloopbaanbegeleiding.
lime_midden

Over Bertie

 • Wie
  • Bertie Peters
 • Wat
  • Pedagogisch medewerker
  • BHV-instructeur
 • Waar
  • MBO Amersfoort, locatie Valutaboulevard
 • Missie
  • Met optimale begeleiding iedere student een diploma laten halen.
geel_midden

Tips van Bertie

 • Overleg met mentoren en Studentendienstverlening, zodat je weet wat er speelt.
 • Reageert een student alleen online? Realiseer je dat iemand anders de berichtjes kan typen.
 • Wees voorzichtig met wat je het thuisfront vertelt.
 • Beschouw huisbezoek als laatste redmiddel.
roze_midden

Werken aan Welbevinden

MBO Amersfoort werkt op alle 9 locaties actief aan het thema Welbevinden. Die locaties hebben verschillende populaties met een eigen problematiek. MBO Amersfoort bekijkt per locatie welke onderwerpen aandacht nodig hebben, en welke certificaten daarbij passen. Arlette Maring: “Ik probeer Gezonde School organisch te laten groeien.”

Lees meer over werken aan Welbevinden met Gezonde School.

lime_midden

Over MBO Amersfoort

 • School:
 • Aantal studenten:
  • 9000
 • Aantal medewerkers:
  • 800
 • Themacertificaten:
  • Welbevinden
 • Plannen:
  • Per locatie meer certificaten behalen, afhankelijk van de studentenpopulatie.

Leuk artikel? We horen graag je feedback!

Icoon Aan de slag

Stappenplan

Zin om aan de slag te gaan met de Gezonde School-aanpak? Lees op gezondeschool.nl hoe je dit doet.

Icoon Adviseur

Advies op maat

Je staat er niet alleen voor. De Gezonde School-adviseur helpt je op weg. Neem vrijblijvend contact op.

Icoon Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wil je regelmatig inspiratie ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.